Szpitalna


Wypełnienie poniższej ankiety polega na zakreśleniu odpowiedzi zgodnej z Państwa odczuciami. Jeśli pacjent jest małym dzieckiem prosimy rodziców lub opiekunów o pomoc w wypełnieniu ankiety. Ankieta jest anonimowa. 

Szanowni Państwo!

     Pragniemy poznać Państwa zdanie na temat, jakości usług medycznych świadczonych w naszej placówce. Państwa Opinia jest niezbędna do tego, aby korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Bardzo proszę o szczerą ocenę, bo jedynie taka daje szanse zdobycia rzetelnej wiedzy o poziomie zadowolenia Państwa z pobytu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych naszej placówki.


Ankieta składa się z 36 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapisane odpowiedzi nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Cię poza tymi, które pochodzą z formularzy ankiety. Korzystanie z numerów identyfikacyjnych, tzw. tokenów, wiąże się z zapewnieniem dostępu do ankiety, a tokeny nie są powiązane z odpowiedziami na pytania. Numery te przechowywane są w oddzielnej bazie danych i informują wyłącznie o fakcie (lub jego braku) wypełnienia ankiety.