Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących
SZPITAL AKREDYTOWANY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA
certyfikat jakości iso Federacja szpitali szpital przyjazny kombatantomkontakt

Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim

SPZZOZ w Staszowie rozpoczął realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”.

W dniu 03.11.2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa na dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0164/17-00/1081/2017/1232 dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Wartość Projektu to 7 468 183,02 PLN, z czego dofinansowanie wynosi 5 950 000,00 PLN. Celem inwestycji będzie dostosowanie pomieszczeń oddziału do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz rozwój systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim, poprzez zwiększenie efektywności świadczeń udzielanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy SPZZOZ w Staszowie. W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Modernizację i przebudowę SOR celem dostosowania pomieszczeń oddziału do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez wydzielenie obszarów: ▪ rejestracji i przyjęć, ▪ segregacji medycznej ze stanowiskiem dekontaminacji, ▪ resuscytacyjno - zabiegowego, ▪ wstępnej intensywnej terapii, ▪ terapii natychmiastowej z gabinetem zabiegowym, przystosowanym do wykonywania zabiegów operacyjnych, ▪ obserwacji, ▪ konsultacji, ▪ zaplecza administracyjno - gospodarczego.

  2. Zakup nowoczesnego sprzętu oraz wyposażenia medycznego, min.: ▪ aparatu RTG z ramieniem C, ▪ aparatu RTG, ▪ aparatów EKG z wózkami, ▪ aparatów do znieczulania, ▪ aparatów do ogrzewania płynów, ▪ aparatu USG, ▪ kardiomonitorów, ▪ ssaków elektrycznych, ▪ videolaryngoskopu, ▪ zestawów do szybkiego przetaczania leków, ▪ sprzętu endoskopowego.

Dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstanie także pracownia rentgenowska. Ponadto wybudowana zostanie nowa winda towarowo-osobowa celem bezpośredniej komunikacji pionowej dla pacjentów SOR, transportowanych na oddziały szpitalne, blok operacyjny i badania diagnostyczne. Zapewnione będą również odpowiednie warunki do przemieszczania chorych i ofiar wypadków wymagających natychmiastowej i pilnej opieki, zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa życia mieszkańców powiatu staszowskiego i okolic, poprzez stworzenie warunków dla podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, dzięki czemu większa liczba osób po przebytych wypadkach, będzie mogła wrócić do pełnej aktywności zawodowej.


Galeria: 

 

SPZZOZ w Staszowie jako Beneficjent projektu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

 

    Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim - 1