Oddział Urologiczny

Oddział zlokalizowany jest na III piętrze szpitala w sąsiedztwie oddz. OlOM i oddz. Chirurgicznego. Wyposażony jest w sprzęt wysokospecjalistyczny: elektroresektoskopy, cystoureteroskopy, litotryptory - optyczny i ręczny oraz URS i PCNL firmy Storz. W/w sprzęt pozwala na wykonywanie wszystkich przewidzianych dla naszego oddziału zabiegów. Istnieje możliwość wykonywania zabiegów laparoskopowo.

Pacjentami opiekuje się wykwalifikowana kadra medyczna: lekarze posiadający specjalizację z zakresu urologii, chirurgii oraz wykwalifikowana kadra pielęgniarska. Świadczone usługi są realizowane ściśle z obowiązującymi procedurami i standardami medycznymi. Z oddziałem związana jest Poradnia Urologiczna prowadzona przez lekarzy specjalistów.

Staramy się, aby wybór metody leczenia i opieki był zrozumiały i akceptowany przez naszych pacjentów.
Nasza dewiza - doświadczenie, profesjonalizm, empatia, uśmiech.

e-mail: 
urologia@szpitalstaszow.pl
p.o. Ordynator: 
Paweł Olejniczak
p.o. Ordynator tel.: 
15 864 85 81
z-ca Ordynatora: 
Adam Olechowski
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Krystyna Karaś
Pielęgniarka Oddziałowa tel.: 
15 864 85 82
Telefony: 
Gabinet lekarski - 15 864 85 83
Sekretariat - 15 864 85 82
Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 84
Słowa kluczowe: