• Lekarz Roku 2014

  Kolejny raz Czytelnicy „Echa Dnia” wybierali „Lekarza Roku”. Uroczysta Gala odbyła się 20 lutego 2015 roku w Kielcach.

  gratulacjeTytuły przyznawane były lekarzom z całego województwa.

 • Staszowski szpital liderem innowacji w 2014 roku

  Kapituła konkursu ,,Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014” przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie wyróżnienie w kategorii ,,Innowacyjny Szpital”.

  Suckes Roku 2014 w Ochronie Zdrowia, Lider Medycyny

 • XI edycja Rankingu Szpitali CMJ "Bezpieczny Szpital 2014"

  W corocznym Rankingu Szpitali CMJ ,,BEZPIECZNY SZPITAL” Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej odniósł znaczący krajowy sukces, plasując się na 28. miejscu wśród wszystkich szpitali w Polsce.

  W roku ubiegłym SPZZOZ w Staszowie zajął 48. miejsce, poprawiając obecnie swoją pozycję aż o 20 lokat. Na 1000 możliwych punktów szpital otrzymał  831,8 tj. o 30 pkt. więcej niż w roku ubiegłym.

 • Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł

  Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

  rozpoczął realizację projektu

  „Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł”

  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

  „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

 • Modernizacja strony internetowej

  Informuje się, iż dostępna jest nowa strona internetowa SPZZOZ w Staszowie. Strona została stworzona w ramach projektu: "Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.