• 40 Lat Szpitala

  • Ćwiczenia symulacyjne w staszowskim szpitalu

    W dniu 29 września br. SPZZOZ w Staszowie, przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Staszowie i Komendą Powiatową Policji, przeprowadził ćwiczebną symulację wypadku masowego na wodzie. Zdarzenie zostało zaaranżowane w Golejowie. Ćwiczenie było poprzedzone szkoleniem teoretycznym dla ratowników medycznych i dotyczyło postępowania z poszkodowanym w wodzie.

    Ćwiczenia symulacyjne w staszowskim szpitalu

    Założenia manewrów zakładały, że w wyniku uderzenia rozpędzonej motorówki w pomost poszkodowana zostaje 1 osoba z motorówki oraz 2 znajdujące się na pomoście i 2 przebywające w pobliżu całego zdarzenia. W sumie poszkodowanych zostało 5 osób.

  • Modernizacja strony internetowej

    Informuje się, iż dostępna jest nowa strona internetowa SPZZOZ w Staszowie. Strona została stworzona w ramach projektu: "Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.