• 40 Lat Szpitala

    Jubileusz 40-lecia S.P.Z.Z.O.Z. w Staszowie.

  • KONDOLENCJE

    KONDOLENCJE

  • Modernizacja strony internetowej

    Informuje się, iż dostępna jest nowa strona internetowa SPZZOZ w Staszowie. Strona została stworzona w ramach projektu: "Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.