• Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł

  Narodowa Strategia Spójności, Województwo Świętokrzyskie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
  rozpoczął realizację projektu
  „Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł”
  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

  „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

 • Remont

  Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczenia emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł

 • Modernizacja strony internetowej

  Informuje się, iż dostępna jest nowa strona internetowa SPZZOZ w Staszowie. Strona została stworzona w ramach projektu: "Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie teleradiologii i telemedycyny w SPZZOZ w Staszowie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.