Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU:

Istota intensywnej terapii polega na leczeniu chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od przyczyny wywołującej taki stan. Oznacza to, że w Oddziale leczeni są chorzy na różne choroby, a ich cechą wspólną jest stan zagrożenia życia. Do głównych działań należy także reanimacja, tj. działania mające na celu przerwanie i odwrócenie procesu umierania, oraz leczenie bólu, niezależnie od jego przyczyny.

Oddział Intensywnej Terapii aktualnie dysponuje 9 stanowiskami intensywnej terapii z kompletnym wyposażeniem do prowadzenia terapii oraz pełnym monitorowaniem. Aparatura i sprzęty używane w Oddziale odpowiadają ogólnie obowiązującym normom i standardom.

Oddział znajduje się na II piętrze budynku Szpitala, w sąsiedztwie Oddziału Połozniczo - Ginekologicznego

Komfort pracy daje stały dostęp do specjalistycznych konsultacji, wszechstronnej diagnostykyki laboratoryjnej i radiologicznej. Pracownia mikrobiologii umożliwia nam szybkie rozpoczęcie leczenia infekcji, co stanowi bardzo ważny element intensywnej terapii. Dzięki okresowej analizie wyników badań mikrobiologicznych, modyfikujemy wewnątrzszpitalne zalecenia dotyczące empirycznej terapii zakażeń szpitalnych.

W Oddziale hospitalizowanych jest około 100 pacjentów rocznie.

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonuje w ramach dwóch struktur:

1. Intensywna terapia.

2. Anestezjologia.

W ciągu roku wykonujemy około 3 000 znieczuleń do zabiegów operacyjnych w zakresie:

  • chirurgii ogólnej;
  • ortopedii i chirurgii urazowej;
  • otorynolaryngologii;
  • urologii;
  • ginekologii i położnictwa.

Wysoki poziom opieki zapewnia stałe dokształcanie personelu na kursach specjalistycznych oraz szkoleniach wewnątrzoddziałowych i ogólnoszpitalnych.

  • Kierownik lek. Marcin Węglarz  tel.: 15 864 87 18
  • Pielęgniarka koordynująca Magdalena Asik - Michalska: tel.: 15 864 86 56

Telefony: 

  • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 38
  • Pokój anestezjologów - 15 864 86 54