Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Oddział Urologiczny

Oddział zlokalizowany jest na III piętrze szpitala w sąsiedztwie oddz. Chirurgicznego i Oddz. Rehabilitacji Neurologicznej. Wyposażony jest w sprzęt wysokospecjalistyczny: elektroresektoskopy, cystoureteroskopy, litotryptory - optyczny i ręczny oraz URS i PCNL firmy Storz. W/w sprzęt pozwala na wykonywanie wszystkich przewidzianych dla naszego oddziału zabiegów. Istnieje możliwość wykonywania zabiegów laparoskopowo.

Pacjentami opiekuje się wykwalifikowana kadra medyczna: lekarze posiadający specjalizację z zakresu urologii, chirurgii oraz wykwalifikowana kadra pielęgniarska. Świadczone usługi są realizowane ściśle z obowiązującymi procedurami i standardami medycznymi. Z oddziałem związana jest Poradnia Urologiczna prowadzona przez lekarzy specjalistów.

Staramy się, aby wybór metody leczenia i opieki był zrozumiały i akceptowany przez naszych pacjentów.
Nasza dewiza - doświadczenie, profesjonalizm, empatia, uśmiech.

e-mail: urologia@szpitalstaszow.pl

  • Lekarz kierujący oddziałem: lek.  Paweł Olejniczak  tel.: 15 864 85 81
  • Z-ca Lekarza kierującego Oddziałem: lek. Piotr Zagórski tel. 15 864 85 83
  • Pielęgniarka Koordynująca: Monika Lech tel.: 15 864 85 82

Telefony: 

  • Gabinet lekarski - 15 864 85 83
  • Sekretariat - 15 864 85 82
  • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 84