Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny obejmuje opieką pacjentów od 1 miesiąca do 18 roku życia z całego regionu. Rocznie leczymy około 1200 dzieci. Zapewniamy chorym dzieciom szeroki zakres usług leczniczych, diagnostycznych i opiekę pielęgniarską.

Zespół składa się z 5 lekarzy, w tym 2 dyżurujących, 16 pielęgniarek i sekretarki medycznej.

Oddział zlokalizowany jest na V piętrze Szpitala. Znajduje się w nim 26 łóżek. Wnętrza sal są przyjazne małym pacjentom - kolorowe z namalowanymi na ścianach motywami z bajek.

W obrębie Oddziału są dwie wydzielone części oddzielone śluzą: część ogólna i część infekcyjna. Wydzielony jest również kompleks sal ze wzmożonym reżimem sanitarnym. Hospitalizowane dzieci mają również do dyspozycji przestrzenną, kolorową świetlicę wyposażoną w zabawki edukacyjne, w drabinki rehabilitacyjne i kolorowe zabawki dla najmłodszych pacjentów. Pacjent naszego Oddziału to dziecko, stąd potrzeba otoczenia go wszechstronną opieką zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Ochrony Praw Dziecka, na Oddziale propagowana jest dewiza "otwartych drzwi" dla rodziców. Jedno z rodziców lub opiekun ma pełne prawo do przebywania całą dobę z dzieckiem w Oddziale, celem zaspokojenia jego potrzeby miłości i bezpieczeństwa. Zasady współpracy z rodzicami zawarte są w wewnętrznym regulaminie Oddziału.

W procesie diagnostyczno - leczniczym wykorzystujemy nowoczesną aparaturę medyczną:

 • KARDIOMONITORY,
 • PULSOKSYMETRY,
 • APARAT EKG,
 • GASTROLIZER,
 • SPIROMETR,
 • POMPY INFUZYJNE,
 • SSAKI ELEKTRYCZNE,
 • URZĄDZENIA DO NATLENIANIA,
 • WAGI ELEKTRONICZNE,
 • GLUKOMETRY,
 • INHALATORY,
 • NEBULIZATORY,
 • NAWILŻACZE POWIETRZA,
 • NOWOCZESNĄ APARATURĘ W LABORATORIUM,
 • BADANIA Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ,
 • BADANIA MIKROBIOLOGICZNE.

Jest możliwość korzystania z TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO I APARATU EEG. W Oddziale istnieje możliwość zdiagnozowania pacjenta w kierunku alergii. 

Oddział został w tym roku wyremontowany z funduszy Starostwa Powiatowego w Staszowie. Projekt aranżacji wnętrz powstał z okazji 20-lecia Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu. Aranżacja i wykonanie prac: artysta Maciej Kot (www.maciejkot.pl). 

W Oddziale funkcjonuje "TELEFON DLA MAMY" sponsorowany przez Fundację Orange. Wypisani z Oddziału pacjenci mogą telefonicznie lub osobiście kontaktować się z personelem medycznym w przypadku problemów zdrowotnych, które wystąpiły po wypisaniu z Oddziału. 

Większość pielęgniarek pracujących w Oddziale jest po studiach wyższych lub w trakcie ich realizacji. Trzy pielęgniarki mają specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego. Reszta ma ukończone kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne potrzebne do pracy w Oddziale Pediatrycznym. Bogata wiedza i doświadczenie zawodowe sprawiają, że jakość usług pielęgniarskich na Oddziale stoi na wysokim poziomie, o czym świadczy zadowolenie naszych pacjentów i ich rodziców (wyniki ankiet satysfakcji pacjenta). 

Informacji o procesie leczenia udziela ordynator codziennie od godziny 12.00, zaś bieżących informacji o stanie zdrowia udziela lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny w trakcie trwania dyżuru.

e-mail: pediatria@szpitalstaszow.pl

 

 • Kierownik Oddziału: lek. Bernard Wójcik  tel.: 15 864 85 51
 • Pielęgniarka Koordynująca: Iwona Garbacka tel.: 15 864 85 52

Telefony: 

 • Gabinet lekarski - 15 864 85 53
 • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 85 54
 • Dyżurka pielęgniarek zakaźnych - 15 864 85 55
 • Sekretariat - 15 864 85 56