Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy w skrócie SOR:

Ilość łóżek 10:

  • intensywnego nadzoru: 3
  • obserwacyjnych: 7

CZYM JEST SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY?

SOR  to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmistowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

CZYM SIĘ ZAJMUJE SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY?

W SOR dokonywana jest wstępna selekcja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

KTO TRAFIA DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO ?

Z założenia do SOR trafić powinni jedynie chorzy w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi nam pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z przychodni.

Szpitalny Oddział Ratunkowy wypełnia zadania pozostając w gotowości przez całą dobę.

e-mail: sor@szpitalstaszow.pl

  • Kierownik Oddziału: lek. Agnieszka Słocka  tel.: 15 864 87 08
  • Pielęgniarka Koordynująca: Agnieszka Krakowiak tel.: 15 864 85 48
  • Pielęgniarka Koordynująca DRM - 15 864 85 45

Telefony

  • Konsola SOR - 15 864 87 09
  • Gabinet lekarski SOR - 15 864 87 08

SPZZOZ w Staszowie udziela świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Są realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego.

Świadczenia Nocnej i Świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

pokój 34 i 37 parter

  • telefon - 15 864 85 46