Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

 

Oddział rehabilitacji neurologicznej usytuowany jest na III piętrze budynku szpitala. Oddział liczy 16 łóżek, każda sala wyposażona jest we własny węzeł sanitarny. Zapewniamy całodobową opiekę medyczną i pielęgnacyjną.

Rehabilitacja neurologiczna odnosi się do realizowania założeń rehabilitacji skierowanych na pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego. Dysfunkcje neurologiczne powstają najczęściej z przyczyny udaru mózgu, urazów mózgu bądź też schorzeń neurologicznych
takich jak np. stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona.

 
Do oddziału przyjmowani są pacjenci z:

 • neurologicznymi zaburzeniami funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi,
 • z zaburzeniami funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi,
 • z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofiami mięśniowymi,
 • z zaburzeniami neurologicznymi przewlekłymi.

 
Oddział posiada salę kinezyterapii, w której wykonywane są wszelkiego rodzaju ćwiczenia usprawniające, masaże oraz salę fizykoterapii
z zabiegami z zakresu laseroterapii, magnetoterapii, elektrostymulacji.
 
 
Pierwszorzędnym celem rehabilitacji na naszym oddziale jest przywrócenie wszystkich utraconych funkcji. Jeśli nie jest to w całości możliwe, uczymy pacjenta radzić sobie z powstałą niepełnosprawnością. Adaptacja dotyczy nauki pacjentów innych strategii ruchowych, aby mogli swobodnie funkcjonować w swoim środowisku mimo powstałych ograniczeń.
 
Wykaz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na oddziale rehabilitacji neurologicznej:

Fizykoterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TREBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza
 • drenaże
 • zabiegi fizykoterapeutyczne inne
 • naświetlanie promieniami IR

 Kinezyterapia:

 • indywidualna praca z pacjentem (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, redresyjne, wspomagane, prowadzone, mobilizacje itp.)
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • kinezyterapia oddechowa
 • ćwiczenia równoważne, ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • ćwiczenia sprawności manualnej, samoobsługii
 • ćwiczenia ogólnousprawniające
 • pionizacja bierna, czynna
 • przygotowanie do chodzenia
 • nauka chodu
 • nauka czynności lokomocyjnych
 • stretching mięśni, ścięgien
 • ćwiczenia na przyrządach i z przyborami: rowerki, rotory, piłki, taśmy thera band, dyski sensoryczne, półkule itp
 •  masaż klasyczny.

Pacjent przebywający w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej objęty jest opieką neurologopedyczną i/lub psychologiczną. W celu poprawy sprawności manualnej oraz usprawnienie komunikacji chory uczestniczy w terapii zajęciowej.

Terapia neurologopedyczna ma za zadanie likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.                             

Celem terapii jest:

 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Terapia psychologiczna to proces specjalistycznych oddziaływań psychologicznych, mających na celu pomoc choremu i jego rodzinie lub opiekunom w osiągnięciu optymalnego poziomu funkcjonowania. Obejmuje trening pamięci  i innych funkcji poznawczych, trening relaksacyjny, wsparcie, pomoc psychologiczną  i psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin. Zawsze jest poprzedzona indywidualna konsultacją służącą ocenie stanu psychologicznego pacjenta.

Zabiegi rehabilitacyjne wzbogacono o:

- laseroterapię

- terapię polem magnetycznym o niskiej częstotliwości.

Celem rehabilitacji u pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym.

 

 • Kierownik Oddziału: lek. Dorota Tutak Walczak - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, neurolog, internista
 • Pielęgniarka Koordynująca: Anna Dzieciuch tel.: 15 864 87 01

Telefony:

 • Gabinet lekarski - 15 864 87 00
 • Dyżurka pielęgniarek - 15 864 87 02
 • Sekretariat - 15 864 85 62