Przejdź do treści
KOMED
Unia Europejska - flaga
Otwórz okno modalne
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących

Dofinansowanie dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

       W dniu 28.04.2022 w Kielcach została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu RPSW.07.03.00-26-0014/19 pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości rehabilitacji poprzez doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 469 181,60 PLN.

Wartość dofinansowania z UE - 351 633,57 PLN

 

zdjęcie: https://www.swietokrzyskie.pro/blisko-14-mln-zl-na-doposazenie-szpitalnych-oddzialow-rehabilitacyjnych/

Dofinansowanie dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - 1
Dofinansowanie dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej - 2